Overgangen mellem Børnehuset Hjortholm og skolen

For at lette dit barns overgang mellem Børnehuset Hjortholm og skole har vi, i samarbejde med bestyrelsen, udarbejdet en pjece.

Pjecen har vi delt op i fire afsnit
1. Hvilke kompetencer det vil være hensigtsmæssigt, at jeres barn mestrer ved skolestart.
2. Hvad kan I, som forældre, gøre for at lette overgangen for jeres barn.
3. Hvilke tiltag og aktiviteter vi vil arbejde med i Børnehuset.
4. Oversigt over forældresamtaler og skolebesøg mm.

Se nedenstående bilag for hele pjecen.

OBS! pjecen er ved at være lidt gammel, og ikke alle tidsfrister er korrekte. Vi afventer et nyt fælles kommunalt initiativ vedrørende overgang mellem daginstitution og skole. materialet forventes færdigt og klar til at tage i brug i efteråret 2016. 

Bilag
Overgang mellem Børnehuset Hjortholm og skolen