Eksterne fagpersonerEksterne fagpersoner
 
Forældre og personale har mulighed for at få støtte og vejledning af psykolog, talepædagog og fysioterapeut til enkelte børn. Vi har også en pædagogisk konsulent i kommunen, som vi kan benytte til generelle pædagogiske udviklingstiltag og til samarbejds¬forhold.Motorikhuset:
Motorikhuset blev etableret i august 2008, - og er aktuelt normeret med 189 faglige timer ugentligt. 40 timer varetages af motorikvejledere, 30 timer af ergoterapeut og 103 timer af fysioterapeuter.

Motorikhusets fysioterapeuter, ergoterapeut og motorikvejledere varetager dele af den lovbestemte fysio- og ergoterapeutiske behandling af børn (sundhedsloven og serviceloven), PPR funktionen efter folkeskoleloven, - samt Lyngby-Taarbæk Kommunes forebyggende tilbud omkring børn med sansemotoriske vanskeligheder.

 

Se nedenstående link:

http://www.motorikhuset.ltk.dk/