Forældresamarbejde

Forældresamarbejde.

Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde, og den daglige dialog er rigtig vigtig, men både I og vi kan have travlt, og vi får ikke altid fortalt, hvad der er sket med netop jeres barn. I er altid velkomne til at spørge, og det vil også være muligt at få en forældresamtale, hvis I synes der er behov for det.

Udover den daglige kontakt har vi en række forældrearrangementer: morgen- og eftermiddagskaffe, sommerfest, forældremøder, forældrekonsultationer og arbejdslørdag. Arrangementer I løbende vil blive orienteret om.

Den daglige orientering om planer og aktiviteter kan I læse om på Børnelynet, som vi omtaler andetsteds på hjemmesiden.

 

Forældresamtaler

4 uger:
Når jeres barn har gået i institutionen i 4 uger vil I blive tilbudt en  kort samtale om, hvordan starten er gået og hvordan jeres barn er faldet til.

3 måneder:

Efter ca 3 måneder tilbydes I en mere grundig samtale om barnets første tid, og personalet vil fortælle om hvordan de ser barnet her i Hjortholm. I nogle tilfælde kan denne samtale falde sammen med den årlige samtale.

Årlig samtale:

Alle forældre tilbydes en årlig samtale. Samtalen bliver forberedt ud fra en række spørgsmål, og stuens personale vil fortælle om hvordan barnet trives, styrker og udfordringer. Det er vigtigt for os at samtalen  har karakter af dialog, så vi med vores kendskab til barnet fra henholdsvis hjemmet og Hjortholm kan tilbyde den en tryg og udviklende hverdag for barnet. (links til spørgsmål).

Den sidste årlige samtale inden barnet starter i skole, retter sig naturligvis imod skolestarten, og hvilken indsats vi evt skal gøre inden. (se mere om skolestart andetsteds)

 

Forældres deltagelse i hverdagen.

I Hjortholm er forældrenes bidrag i hverdagen velkomne, f.eks. ved at være med i institutionen en formiddag eller eftermiddag. Det kan også være I har et job, der er spændende set fra børnehøjde, og vi kan komme på besøg på jeres job. Måske Har I en kurv æbler vi må få, eller I er gode til at spille et instrument og vil give et nummer. Mulighederne er mange, og vi vil rigtigt gerne have jeres bidrag.

Et andet vigtigt bidrag, er jeres bidrag til ”den gode tone” at vi taler pænt om  og til andre voksne og børn. Oplever I at børn ikke behandler hinanden ordentligt, så snak med personalet om det, for de har tit set nogle ting i en sammenhæng, som måske kan bidrage til en forståelse af hvad der sker. Selvfølgelig kan det også ske at I ser noget som personalet ikke har set, og det kan så være en hjælp i vores daglige arbejde med at få børnene til at trives i gruppen.

Selvfølgelig kan det også ske at personalet tackler en situation med børnene på en måde som I finder uhensigtsmæssig. Kom og snak med os med det samme, når vi får dialogen ender det ofte med at vi alle bliver klogere!