Specielt til nye forældre

Specielt til nye forældre

 

Inden barnets start i institutionen.

Allerede når I overvejer at skrive jeres barn op til en plads i Hjortholm, er det en god ide at komme forbi, se institutionen og tale med personalet. I kan ringe eller sende en mail for at aftale tid.

Når jeres barn har fået plads i Hjortholm, planlægger vi i fællesskab barnets start i institutionen via en forsamtale, typisk ca fire uger før starten. Her vil I få mulighed for, at I at fortælle os om netop jeres barn,  vaner, fortrukne legetøj  spisning, søvn, mm. eller, hvis der er særlige hensyn der skal tages. Samtidig fortæller vi lidt om vores hverdag.

Starten

Det er vores erfaring, at en indkøring tager op til 3 uger til. Derfor er det vigtigt, at I som forældre indstiller jer på, at I skal være med i institutionen de første 3-5 dage. De efterfølgende 2 uger, skal I være forberedte på, at jeres barn har brug for korte dage, og for at hjemmelivet er stille roligt og sædvanligt. Det er både barnet og jer som forældre, (vi skal lære barnet at kende) der skal lære de nye omgivelser at kende, vi skal lære jer at kende og det er derfor vigtigt, at I har mulighed for at være med i Hjortholm. I takt med at jeres barn bliver trygt og fortroligt med os, vil I gradvis kunne forlade institutionen i længere og længere tid.

Der vil naturligvis blive taget udgangspunkt i det enkelte barn. Nogle indkøringer tager kortere tid – andre længere.

I er altid velkomne til at ringe til os i løbet af dagen for at høre, hvordan barnet har det.

I starten har vi en tæt daglig dialog om hvordan barnet har det i Hjortholm, og allerede efter 4 uger holder vi den første forældresamtale. Se mere om forældresamtaler andetsteds her på hjemmesiden.