Fødselsdage i Børnehuset Hjortholm

Fødselsdage/hjemmebesøg i Børnehuset Hjortholm.

Vi har meget på hjerte angående fødselsdag. Det kan du læse nedenfor, men her kommer de vigtigste ting du skal huske:

·         Husk at lave aftale med personalet om hvornår fødselsdagen skal fejres i god tid. Gerne 1 måned i forvejen.

·         Vi kan holde fødselsdag hjemme hos jer eller her i Hjortholm

·         Begræns det søde, giv mere frugt og brød

·         Giv ikke børnene slikposer

 

Og så til alt det andet:

 

I Hjortholm vil vi gerne fejre børnenes fødselsdag, enten her i institutionen eller hjemme hos fødselsdagsbarnet. Uanset hvor fødselsdagen skal fejres er det vigtigt at I aftaler det i god tid med os, da vi ikke altid er i stand til at komme på hjemmebesøg på selve fødselsdagen.

Hjemmebesøg på fødselsdage bliver selvfølgelig mere aktuelt efterhånden som barnet bliver ældre. Ved hjemmebesøg bliver vi dog nødt til at tage højde for den fysiske afstand, altså om det er praktisk muligt at komme frem og tilbage med aldersgruppen. Bor man for langt væk vil det derfor nogle gange være bedst hvis fødselsdagen holdes her i Hjortholm.
Til hjemmefødselsdage kommer vi med den aldersgruppe som barnet tilhører. Holder man fødselsdagen her i institutionen deltager hele den gruppe fødselsdagsbarnet går i.

En hjemmefødselsdag varer typisk fra cirka kl. 10.00-12.00. Så bliver vi nødt til at tage hjem og deltage i pasningen af alle de andre børn. Når fødselsdagen holdes her i Hjortholm, er det forskelligt fra gruppe til gruppe, hvilken tid på dagen fødselsdagen holdes bedst. Aftal det derfor med stuens personale.

Børnene må gerne få kage eller andet sødt til fødselsdagen, men i meget små mængder. De er meget visuelle, og går efter det der ser flot ud. Derfor vil en ”vandmelonmand” ofte være mere populær end en kage. Særligt de mindste børn synes bedst om boller og frugt.

Søg evt. på nettet, der er masser af gode ideer til en sund og farverig fødselsdag.

Det er som sagt rigtig spændende for børnene at vi kommer hjem og det er også en god måde, at børnene får mod til at besøge hinanden på. For nogle kan det de første gange være overvældende og lidt svært at dele legetøj, men alt skal jo læres. Fødselsdagsbesøg giver også os mulighed for at snakke med børnene om deres værelser, legetøj, interesser, søskende o.a. og på den måde binde deres verdener mere sammen. Vi har både ved hjemmebesøg, og fødselsdage her i institutionen, forskellige hyggelige ritualer omkring gaveoverrækkelse, fødselsdagssang osv. Vi kreerer herovre i institutionen en fælles gave som vi giver, så børnene ikke skal medbringe gaver hjemmefra. Ved fødselsdage her i huset er man som forældre til fødselsdagsbarnet selvfølgelig velkommen til at deltage og være med til eventuelle fælleslege og hygge.

Private fødselsdage hjemme i weekenderne er som ordet siger helt private. Det betyder at indbydelser ikke skal deles ud i institutionen, og heller ikke hænge i garderoben. Vi tillader os dog her, at opfordre til at man bygger videre på den positive tradition: ikke at udelukke nogen. Det vil sige at man inviterer alle pigerne i sit barns gr. eller alle drengene eller hele gruppen, hvis man vælger at holde fødselsdag privat. Spørg gerne os hvis I er i tvivl om hvem der hører til. Her har man en enestående mulighed for, som forældre, at være et godt eksempel for sit barn i forhold til  hensyntagen og rummelighed! For selv om fødselsdagen holdes privat, taler børnene jo sammen og det barn der ikke er inviteret vil altid opdage det.

Så som sagt: fødselsdage skal være noget rart som vi rigtig gerne vil hjælpe til med at fejre her i Hjortholm eller hjemme.