Udmeldelse af institutionen

Udmeldelse 
Ønsker du at udmelde dit barn af et dagtilbud, skal det ske med 1 måneds varsel til den 30. i måneden.
 
Det år, hvor dit barn fylder 6 år, vil det automatisk blive udmeldt af dagtilbudet pr. 30. april. Skal dit barn blive i sit dagtilbud et år mere, skal du selv eller dagtilbudet, gøre pladsanvisningen skriftligt opmærksom på dette. Det skal ske senest den 1. februar det pågældende år.
 
Når dit barn overflyttes fra et dagtilbud til et andet, f.eks. fra vuggestue til børnehave, sker udmeldelsen automatisk.
 
Fraflyttere 
Når du flytter fra kommunen kan dit barn blive i sit dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, indtil der er et naturligt skift fra dagpleje/vuggestue til børnehave eller fra børnehave til skole. Pladsanvisningen, som automatisk modtager information om fraflytninger, vil skriftligt orientere dig om, hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at dit barn skal fortsætte i sit dagtilbud, når du flytter til en anden kommune.
Kontakt
Børne- og Fritidsforvaltningen, Toftebæksvej 12, 2800  Kgs. Lyngby.
Tlf. 45 97 30 00. E-mail: boernfritid@ltk.dk. Fax: 45 97 30 89.

Se Lyngby-Taarbæk hjemmeside for yderlige oplysninger. Se nedenstående link:

http://www.ltk.dk/node/372