Sygdom

Sygdom:

Både som forældre, og som personale i Hjortholm kan vi gøre meget for at børnene er sunde og har færre sygedage.

 

Forældrenes opgave:

·         Hjælpe barnet til ro i hverdagen (noget om ikke at have for meget på programmet)

·         Sørge for rigelig nattesøvn og evt middagssøvn

·         Sunde måltider

·         Holde syge børn hjemme, gerne en ekstra feriefri dag (et barn er sygt, hvis det har feber, lider af en smitsom sygdom, eller har så dårlig almentilstand, så det ikke kan følge en normal hverdag i Hjortholm)

·         Være tilgængelige (vi skal kunne komme i kontakt) hvis barnet bliver syg

·         Lære barnet god hygiejne, ikke mindst håndvask efter toiletbesøg. At vaske hænder er langt det vigtigste, børnene skal lære at gøre det rigtigt.

·         At give barnet godt tøj med, så det kan være ud i al slags vejr, og kan bevæge sig i tøj og sko.

·         Ved tilfælde af Roskildesyge at beholde barnet hjemme indtil 48 timer efter sidste ”udbrud”.

 

Personalets opgave:

·         Dele børnene i mindre grupper, så ofte som muligt.

·         Lege udendørs hver dag

·         Sikre mulighed for bevægelseslege hver dag både ude og inde

·         Sørge for at børnene vasker hænder, efter bleskift og inden spisning.

·         Sørge for god hygiejne med fokus på spiseborde og stole, dørhåndtag og badeværelse.

·         Være opmærksom på barnets rytme og behov, særligt de mindste, så de får mulighed for at sove, når de har behov for det.

·         At skærpe hygiejnen ved tilfælde af Roskildesyge


Hvis vi oplever der er væsentlige ændringer i jeres barns almene tilstand, eller det virker som om det har feber,vil vi kontakte jer, enten for at bede jer om at hente jeres barn eller for blot at informere om dets tilstand så I har mulighed for at handle derefter.


Vi beder jer ringe, eller skrive på Børnelynet hvis jeres barn er sygt. 
Hvis det er en smitsom sygdom, bedes I meddele dette, så vi har mulighed for orientere de øvrige forældre.

Vi retter os efter sundhedsstyrelsens retningslinier angående smitsomme sygdomme. Find linket nedenfor. 
 

Uheld:

Hvis der sker ulykker tager vi naturligvis på skadestuen med det samme, hvis det skal gå stærkt. I mindre alvorlige tilfælde kontakter vi jer, så i selv kan tage kontakt til skadestue eller egen læge. 

sundhedsstyrelsen