Hverdagsprogrammet

 

Hverdagsprogram


Kl. 7.00- 7.30
 hvor der kun er 2 voksne, er vi alle samlet i stueetagen i nr 9. Vi tager imod børnene og hjælper dem med at tage afsked med deres forældre. Børnene har meget forskellige rutiner, nogle vil vinke, andre bare igang med at lege. fra 7 til 8 tilbyder vi også morgenmad.

Kl. 7.30 Møder der en medarbejder mere og Sommerfuglebørnene går over i deres hus.


Kl. 8.00 Møder flere voksne på arbejde og børnene fordeles på deres egne stuer, eller hvor de har lyst til at være.

Kl. 09-11 Er børnene sammen med de andre børn samt voksne fra deres stue. Her leges der eller arbejdes med projekter, ude og inde.

Ca. kl. 11.00-12.00 Spiser vi frokost, hvorefter de mindste sover og de store børn er på legepladsen.
På legepladsen er der mulighed for at gynge, lege i klatrestativer eller sandkasse, bygge med brædder og mælkekasser, lege med vand, cykle, lave bål og meget andet.

Ca. kl. 14.30 Spiser vi eftermiddagsmad, hvorefter vi er på legepladsen eller på stuerne.

Kl. 16.30 er der efterhånden ret få børn, og vi samles i færre rum, eller er på legepladsen.

Kl. 17:00: Lukker Hjortholm. For at bruge personaleressourcerne bedst muligt har vi valgt at personalet også har fri klokken 17. Vi bruger derfor de sidste 10 minutter på at rydde op, og forventer at I har hentet jeres barn, og er gået igen inden klokken er 17.

Børnene skal ikke være i Hjortholm til en fast tid, men meld ind : på Lynet hvis I kommer senere end klokken 9. På Lynet kan I også holde øje med om der er særlige arrangementer, med fast mødetid. De fleste børn over ca. tre år, foretrækker at komme inden klokken 9, fordi legeaftaler med de andre børn er vigtige for dem, og det kan være svært at komme ind i legen, hvis man kommer senere. 

Aktiviteterne i huset er præget af årets gang, og temaer præget af børnenes interesser og behov.