Hjortholms kerneopgave

 

Vi har i personalegruppen forsøgt at definere vores kerneopgave, som beskrevet nedenfor. Vi ved at kerneopgaven kan ændre sig over tid, ligesom definitioner af principper og pædagogik ikke er udtømmende og kan ændres eller præciseres.

 

I Hjortholm giver vi børnene mulighed for at udvikle sig til livsduelige mennesker, de skal lære at være.

 

Fra Lyngby Taarbæk Kommunes læringsgrundlag:

Overordnet læringsgrundlaget i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger det incitament, at kommunens børn og unge skal rustes til at møde fremtiden, som er svær at forudsige.

Derfor skal de dannes og blive livsduelige, og en sådan helhedstænkning aktiverer både en læringsdimension og en værensdimension.Derfor må det ”at være” hele tiden tænkes med som et ledsagende spejl for det ”at lære”.

 

For at sikre at vi arbejder på at løse kerneopgaven er vores værdier:

De voksne i Hjortholm har fælles ansvar for alle børns trivsel, og for at børnene får mulighed for at indgå i børnefælleskabet

De voksne udfører det pædagogiske arbejde med engagement og nærvær tæt på/sammen med børnene

Vi er anerkendende i vores kommunikation og i vores handlinger

For at sikre at vi arbejder på at løse kerneopgaven er nøgleordene i vores (Hjortholms) pædagogik:

-At lære at være kræver tid, og derfor er Hjortholm et pædagogisk tilbud hele dagen, også når vi skifter ble eller spiser mad.

-At vi ikke ”frarøver” børnene udviklingsmuligheder, f.eks. gennem regler, forbud, forsigtighed

- at vi tilbyder ”udviklingsomsorg”

-at vi sikrer tid til fordybelse, bl.a. ved at de voksne prøver at undgå at forstyrre hinanden.